ΠΟΛΥΚΛΕΙΤΟΣ

ΠΟΛΥΚΛΕΙΤΟΣ
ΣΤΟΧΟΣ ΗΤΑΝ..''ευ''=καλο,τελειο

RADIO-MUSIC

RADIO-MUSIC
OI.METHISTANES

Σάββατο, 1 Αυγούστου 2009

Αντιρρήσεις για την τράπεζα DNA

Αντισυνταγματική και μη συμβατή με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου είναι η τροπολογία για την συλλογή γενετικού υλικού με σκοπό τη δημιουργία αρχείου,κρίνει η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
Η Ανεξάρτητη Αρχή θεωρεί ότι η τροπολογία είναι ελλιπής και ότι πρέπει να συμπληρωθεί προκειμένου να εναρμονίζεται πλήρως «με τις επιταγές που απορρέουν από το άρθρο 9Ατου Συντάγματος και το άρθρο 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου».
Μεταξύ των παρατηρήσεων της Ανεξάρτητης Αρχής είναι οι εξής:
-Η γενετική ανάλυση θα πρέπει να επιτρέπεται μόνον εφόσον η ταυτοποίηση του προσώπου δεν προκύπτει ήδη από άλλα αποδεικτικά μέσα.
-Στην τροπολογία διευρύνεται υπερβολικά ο κατάλογος των αξιόποινων πράξεων.Η Ανεξάρτητη Αρχή προτείνει τον περιορισμό του καταλόγου των εγκλημάτων μόνο στα κακουργήματα.
-Ενώ η τροπολογία προβλέπει την τήρηση των γενετικών αποτυπωμάτων αδιακρίτως και για απεριόριστο χρονικό διάστημα,η Αρχή προτείνει ο χρόνος τήρησής τους να συμπίπτει με τον χρόνο παραγραφής του εγκλήματος,για το οποίο συλλέχθηκαν.
-Η τροπολογία καταργεί το δικαστικό συμβούλιο,ενώ η Ανεξάρτητη Αρχή τονίζει ότι θα πρέπει να προβλεφθεί ρητώς ότι η λήψη και ανάλυση του γενετικού υλικού θα αποφασίζεται από το δικαστικό συμβούλιο ή τουλάχιστον από τον εισαγγελέα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: