ΠΟΛΥΚΛΕΙΤΟΣ

ΠΟΛΥΚΛΕΙΤΟΣ
ΣΤΟΧΟΣ ΗΤΑΝ..''ευ''=καλο,τελειο

RADIO-MUSIC

RADIO-MUSIC
OI.METHISTANES

Τετάρτη, 28 Ιανουαρίου 2009

Ξανά στα σχολεία το βιβλίο που είχε αποσυρθεί


Επιστρέφει και πάλι στις σχολικές βιβλιοθήκες το βιβλίο της Έρσης Σωτηροπούλου «Ζιγκ Ζαγκ στις Νεραντζιές». Το μονομελές πρωτοδικείο της Αθήνας κάνει δεκτή την αίτηση ανάκλησης που είχε καταθέσει η συγγραφέας κατά προηγούμενης απόφασης και διατάσσει την άρση της απόσυρσής του, από τις σχολικές βιβλιοθήκες.

Ο δικηγόρος Κώστας Πλεύρης ήταν αυτός που είχε προσφύγει, υποστηρίζοντας ότι πρέπει να αποσυρθεί το βιβλίο, γιατί προσβάλλει τα χριστά ήθη. Το δικαστήριο, ωστόσο, έκρινε πως είναι ένα καθαρά λογοτεχνικό βιβλίο, προϊόν καλλιτεχνικής δημιουργίας και οι περικοπές του δεν προσβάλλουν το αναγνωστικό κοινό.

Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, επρόκειτο για έργο μυθοπλασίας και «το επικαλούμενο δικαίωμα της προσωπικότητας του Κ. Πλεύρη συγκρούεται με αυτό των λοιπών πολιτών στην ελεύθερη ανάγνωση του επίμαχου βιβλίου».

Σάββατο, 24 Ιανουαρίου 2009

''...WHEN FIGHTING THE PERSIANS AT PLATAES...I WOULD NOT LIKE TO SEE GREECE ENSLAVED , AS I AM A GREEK TOO , OF THIS ANCIENT NATION...''


Were the ancient Macedonians Greek?
There is no doubt that ancient Macedonians were Greek. It is thoroughly proved by historic documents and archaeological discoveries which can be found in history books and museums in Greece and around the world. The most important archeological discovery in Macedonia is the tomb of King Philippos II. It was excavated in Vergina, Greece in 1978 and it proves beyond any doubt the Greekness of ancient Macedonia. All the findings are characteristic of the Greek culture and all the inscriptions are written using the Greek language. Among the discoveries of this tomb is the "Vergina sun" the symbol that FYROM attempted to use on its flag initially.
Macedonians had Greek names
All the ancient Macedonian names mentioned in history or found on tombs are Greek. All the kings of Ancient Macedonia had Greek names. Nobody discovered ancient Macedonian names ending to -ov or -ovski or whatever
Facts which prove that ancient Macedonians were Greek people:
• Macedonians spoke a dialect of the Greek language
All the monuments and inscriptions found in the Macedonia are written using the Greek language. There is no historic evidence to suggest that the Macedonians were using a different language.
Alexander's name is Greek.
The word "Alexandros" is produced from the prefix alex(=protector) and the word andros(=man) meaning "he who protects men". The prefix "alex" can be found in many Greek words today (alexiptoto=parachut e, alexisfairo=bulletpr oof - all these words have the meaning of protection).
Philip's name is also Greek.
It is produced from the prefix Philo(=friendly to something) and the word ippos(=horse) meaning the man who is friendly to horses. The prefix "philo" and the word "ippos" are also found in many words of Greek origin today (philosophy,philology, hippodrome,hippocamp us).
• The regions of ancient Macedonia had Greek names.
The regions which formed ancient Macedonia had Greek names. Most of these names are used in Greece even today.
Macedonian architecture was similar to the Greek architecture.
All the buldings found in the Macedonia region have many common characteristics with the ones found in the rest of Greece. Palaces, temples, theaters markets are characteristic sampes of ancient Greek architecture.
• Macedonians fought together with the rest of the Greeks.
Macedonians always fought along with the other Greek city-states against enemies from Asia.
• Macedonians took part in the Olympic games.
It is well known then ONLY Greeks were allowed to take part in the ancient Olympic games.
• Macedonians celebrated the same festivals as the rest of the Greeks.
Examples of festivals which were celebrated in Macedonia as well as in other Greek states are the "Hetaireidia", the "Apellaia" and many more.
• Macedonians took part in the Olympic games.
It is well known then ONLY Greeks were allowed to take part in the ancient Olympic games.
• Macedonians celebrated the same festivals as the rest of the Greeks.
Examples of festivals which were celebrated in Macedonia as well as in other Greek states are the "Hetaireidia", the "Apellaia" and many more.
• Macedonians worshiped the same Gods as the rest of the Greeks.
Several temples dedicated to the Greek Gods have beem discovered in Macedonia and especially in Dion the religious center of ancient Macedonians. It is obvious that the Macedonias worshiped the 12 Olympian Gods as the rest of the Greeks. The Gods were "living" on Mount Olympos which happens to be located in Macedonia. How would that be possible if there was hostility between Macedonians and Greeks? This is another proof that Macedonia was considered a part of Greece
THE HISTORICAL TRUTH
-Greek Culture has existed since 4000B.C
-Greek Language since 4000 BC
-Greek Art SInce 4000BC
-Greek Science since 4000BC
-Greek Land since 4000BC
There are historical references of the name Greece and Greeks since ancient time by Middle Eastern Historians including from the then prosprerous Persia as well as from Greece, there was a connection, ownership and understanding between the Greek people and the Greek land, due to this connection there must of been a supreme name to Identify this land hence Greece (Hellas), the claim that Greece only existed from 1821 should be reworded as "from 1821 Greece got its independance from the ottoman empire" as it is a fact, even during ottoman time people knew of the name Greece.
MACEDONIANS CAME FROM THE GREEK TRIBE OF DORIANS LIKE THE SPARTANS. FROM THE DORIC WORD "MAKEDNOS" WHICH MEANS "TALL", THEIR LAND WAS NAMED "MAKEDONIA".
ATHENIANS CAME FROM THE GREEK TRIBE OF IONIANS. IONIANS AND DORIANS WERE RIVALS AND THAT IS WHY MACEDONIANS AND SPARTANS ENGAGED MOST OF THE TIMES IN CIVIL WARS AGAINST THE ATHENIANS!ALEXANDROS'(THE GREAT) NAME IS DERIVED FROM THE WORDS "ALEXO" (PROTECT) & "ANDRAS" (MAN).
FILIPPOS' NAME IS DERIVED FROM THE WORDS "FILOS" (FRIEND) & "IPPOS" (HORSE).
OLYMPIAS' NAME IS DERIVED FROM THE GREEK HOLY MOUNTAIN "OLYMPOS"
IN ANTIQUITY THE OLYMPIC GAMES WERE ONLY ALLOWED FOR GREEKS CAUSE THEY WERE RELIGIOUS GAMES DEDICATED TO ZEUS. MACEDONIANS LIKE THE REST OF THE GREEKS PARTICIPATED IN THE GAMES!
Callisthenes of Olynthus 2.4.7-8; Oration of Demosthenes
"No king of the Hellenes had ever conquered Egypt with the exception only of Alexander, and that he did without war"
.....If Alexandros has become full of himself and wishes to be a warrior, and subjugate barbarian peoples why do we follow him? Let him move on alone and engage in wars. Having heard these Alexander separated the Persian host from the MACEDONIANS AND THE OTHER HELLENES and addressed them..." [2.4.7-8; Oration of Demosthenes]
Alexander's letter to Persian king Darius in response to a truce plea:
" ...Your ancestors came to Macedonia and the rest of Hellas and did us great harm, though we had done them no prior injury. I have been appointed leader of the Greeks, and wanting to punish the Persians I have come to Asia, which I took from you..."
Arrian, Anabasis of Alexander II, 14, 4 (Loeb, P. A. Brunt) - Arrianos II (Anabasis) Historian, 95-175 AD
"For I (Alexander I) myself am by ancient descent a Greek, and I would not willingly see Hellas change her freedom for slavery." (Herod. IX, 45, 2 [Loeb])
Macedonia History Quotes:
macedoniaPolybius, Book IX, 34, 3
"...he (Alexander) inflicted punishment on the Persians for their outrages on all the Greeks, and how he delivered us all from the greatest evils by enslaving the barbarians and depriving them of the resources they used for the destruction of the Greeks, pitting now the Athenians and now the Thebans against the ancestors of these Spartans, how in a word he made Asia subject to Greece."
(Quintus Curtius Rufus 4.10.1)
Alexander called a meeting of his generals the next day. He told them that no city was more hateful to the Greeks than Persepolis, the capital of the old kings of Persia, the city from which troops without number had poured forth, from which first Darius and then Xerxes had waged an unholy war on Europe. To appease the spirits of their forefathers they should wipe it out, he said.
(Quintus Curtius Rufus 5.6.1)
One of the latter was Thais. She too had had too much to drink, when she claimed that, if Alexander gave the order to burn the Persian palace, he would earn the deepest gratitude among all the Greeks. This was what the people whose cities the Persians ahd destroyed were expecting she said. As the drunken whore gave her opinion on a matter of extreme importance, one or two who were themselves the worse for drink agreed with her. the king, too, was enthusiastic rather than acquiescent. Why do we not avenge Greece, then and put the city to the torch? he asked.
(Quintus Curtius Rufus 8.1.29)
and he [alexander] demonstrated the strength of his contempt for the barbarians by celebrating games in honour of Aesclepius and Athena.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Alexander_den_store
Στοιχεία Επικοινωνίας
Γραφείο:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Makedonien_(region_i_Grekland)
Πρόσφατα Νέα
Macedonia is the home over 2.2 million Macedonian Hellenes and the successor of one of the most powerful Greek kingdoms of antiquity, the kingdom of Macedon. Alexander the Great was born in Macedonia and lived to spread Hellenism to the far corners of the then known world, reaching India to the east. His legacy, and that of all Macedonians, is challenged by a misguided Bulgaro-Gypsian people who feel the need to appropriate someone else's history to justify their existence as a nation and a state. Their claims are ridiculous. Macedonians were and have always been Greek. The facts are simple and readily available. They follow and are irrefutable.
Gyordan Veselinov-SLAVOMACEDONIA
On 24 February 1999, in an interview with the Ottawa Citizen, Gyordan Veselinov, FYROM'S Ambassador to Canada, admitted, "We are not related to the northern Greeks who produced leaders like Philip and Alexander the Great. We are a Slav people and our language is closely related to Bulgarian." He also commented, "There is some confusion about the identity of the people of my country
SLAVOMACEDONIA
22 Jan 1999, Ambassador of the FYROM to USA, .Mrs. Acevshka said: "We do not claim to be descendants of Alexander the Great ... Greece is Macedonia's second largest trading partner, and its number one investor. Instead of opting for war, we have chosen the mediation of the United Nations, with talks on the ambassadorial level under Mr. Vance and Mr. Nemitz." In reply to another question . Achevska stated that "we are Slavs and we speak a Slav language.

The first president of FYROM Mr. Kiro Gligorov confirmed twice that they are not related to the ancient Macedonians: -1) [We are Slavs who came to this area in the sixth century ... we are not descendants of the ancient Macedonians.] (from the Foreign Information Service Daily Report, Eastern Europe, February 26, 1992, p. 35.) -2) [We are Macedonians but we are Slav Macedonians. That's who we are! We have no connection to Alexander the Greek and his Macedonia. The ancient Macedonians no longer exist, they had disappeared from history long time ago. Our ancestors came here in the 5th and 6th century (A.D) (from the Toronto Star newspaper, March 15, 1992).
Movies and Shows: In the 1940's, Tito's Yugoslavia, with the "People's Republic of VARDARSKA" in the vanguard, tried to accomplish these aims by supporting a communist uprising in Hellas (which resulted in a three-year civil war) as a means of annexing Hellenic Macedonia. When the annexation of Hellenic lands failed in 1948, efforts continued in order to undermine Hellas sovereignty over Hellenic Macedonia by attempts to monopolize the Macedonian name, thus staking a lasting claim to Hellenic territories and, indeed, to Hellenic Macedonian heritage.
Music: Albania was elsewhere ! ! ! It is ancientest country, only that we found in the Yperkafkasia, near in the Kaspia Sea, and near in Armenia and the Georgia! Up to that to them dissolved the Romen the 1st Α.C. century. Capital was the Kampacha, her ruins exists and today. Afterwards the destruction from Roman a lot of Albanians left from here and they came in the Illyria that was ancient HELLAS. Thus in order to we do not forget!
SKOPJA OCH DESS NAMN. VILKEN ROLL SPELAR EU LÄNDERNA IDAG GENTEMOT SINA MEDLEMSLÄNDER?
Gentlemen!
Jag följer med intresse EU´s utväklingen sedan det bildandes. Tyvärr, inte till det bättre! Jag undrar:Vems intresse ni servar? EU´s eller USA´ s Lobbyn? Amerikanerna, man kan inte påstå att de är några historiska genier och fattar alla beslut efter sina egna intressen.
Men ni, ni är Européer och man förväntar sig något bättre ur det hela. Hur i Herrans namn kunde ni acceptera att ett lite land som "vaknande upp" igår från fattigdom och kommunismen, som fick enormt hjälp från Grekland på alla, möjliga sätt, sätter YXAN på dess rygg och påstår sig att det ska kallas MAKEDONIA? Har ni inget skam i kroppen?
Vilkas land tillhör MAKEDONIEN? Vad hade de gemensamt med Alexander den Store? Hur kan de kalla sin flygplats "Alexander den Stores Flygplats? vad kan de om historien? Finns det inga historiker i hela EU och ni vill att en viss Mr Nimits som verkar vara "analfabet", ska lösa detta problem? Skäms ni inte?
Sedan kommer Signor Xavier Solana och säger: Jag ska inte tåla några, hårda förslag från Grekland!!! Att han inte skäms.Denne USA lakej! Är detta det Europa som våra barn ska ärva? Av sådana politiker?
Har ni någonsin tänk att om inte HELLENISMEN hade funnits, skulle vi fortfarande "klättra" upp i tränderna?
Var vänlig och läs upp detta brev så alla kan förstå, om de vill förstå och få ett slut på denna KOMEDI som spelas i Bryssels. Ni, EU parlamentariker, blev utvalda för att ena EU, hjälpa medlemsländerna,inte splitra dem och få lösningar på bästa, möjliga sätt. Ni är inte där bara för att uppnå eget status och vinst. Inte heller att drycka champagne och äta Foi Gras varje vecka. Kanske gillar ni att mingla och ta varandras dam? Kanske! HELLAS (Grekland), har inte heller goda grannar som Benelux och Scandinavien.
Hoppas på att ni stoppar detta krav från SKOPJE, för att SKOPJE har sitt eget namn. Nämligen FYROM eller VARDARSKA. Ni har inte frågat er heller, hur svårt Grekland har det kring sig med dessa grannar! Bara 2 mil. illegala Albaner finns på landet som voltar, stjäll och mördar folk. Varvör blundar ni er? Hur finnansierar Albanerna sitt krig? Med narkotika handeln förstås. Det är inte lätt att ha sådana grannar! Och nu, sticker fram det lilla pittelandet SKOPJE och kräver allt som Grekland har! Tror ni verkligen att de ska bli nöjda med bara ett namn? Säkert INTE: Dem vill komma "söderut"! Och hur hjälper ni Grekland? Med att sätta kniven på dess rygg! Grattis EUROPA!
Jag vill ha ett svar på detta. Inte av någon kontorist, utom av någon ansvarig. Helst Signor Solana, tack!

En sak till: Ni alla vill å DEMOKRATINS VÄGAR, att innesluta TURKIET i EU. har ni någonsin tänkt vad innebär 90 mil. muslimer till i EU? Knapast! Har ni tänkt hur många ledamöter TUrkiet kommer att ha och vem ska ha "sista ordet"? NEJ:
God natt EUROPA!
http://www.macedonia.info/
http://truth.macedonia.gr/
http://www.macedoniaontheweb.com/
http://www.macedoniaontheweb.com/macedonia-links/
http://www.burakturna.com/HTribune.html
http://www.macedoniaontheweb.com/news/
http://hellenicnationalist.blogspot.com/
http://hellenicempire.blogspot.com/
LETS FACE THE TRUTH Dear Citizens of Fyrom...

Παρασκευή, 23 Ιανουαρίου 2009

ΝΑ ΚΑΕΙ ΤΟ ΜΠΟΥΡΔΕΛΟ Η ΒΟΥΛΗ ΚΑΙ ΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΤΟΥ Π.Α.Ο ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΟΥΜΕ ΕΚΕΙ...


ΑΦΟΥ ΔΕΝ ΜΑΣ ΣΕΒΕΣΤΕ...ΠΛΕΩΝ ΘΑ ΜΑΣ ΦΩΒΑΣΤΕ..
Ο ΛΑΟΣ ΤΟΥ ΠΑΟ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΕΙ....
ΝΑ ΚΑΕΙ.... ΝΑ ΚΑΕΙ... ΤΟ ΜΠΟΥΡΔΕΛΟ Η ΒΟΥΛΗ ΚΑΙ ΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΤΟΥ Π.Α.Ο ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΟΥΜΕ ΕΚΕΙ....
ΓΗΠΕΔΟ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ......
ΤΣΤΙΠΡΑ ΕΧΕΙΣ ΜΑΥΡΙΣΕΙ ΗΔΗ.... 130 ΠΙΩΝΑΚΙΑ...ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΣΙΠΡΑΚΟ...
ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΥ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΕΞΗΣ¨
*Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ....
*Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ...
*Η ΘΥΡΑ 13....
*ΤΟ ΕΜΒΛΗΜΑ ΤΟΥ...
*ΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΤΟΥ........
ΜΟΝΟ ΑΥΤΑ ΚΑΙ ΠΑΝΤΑ ΑΥΤΑ ΘΑ ΜΑΣ ΕΧΟΥΝ ΑΙΩΝΙΑ ΑΡΡΩΣΤΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΠΟΥ ΤΗΝ ΛΕΝΕ
Π Α Ν Α Θ Η Ν Α Ι Κ Ο Σ
ΟΥΤΕ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΟΥΤΕ ΠΑΙΧΤΕΣ ΟΥΤΕ ΠΡΟΠΩΝΗΤΕΣ ....
ΣΕΒΑΣΤΟΙ ΑΛΛΑ ΠΕΡΑΣΤΙΚΟΙ!!!!!!!
Ο ΠΑΟ ΕΙΝΑΙ................................ΕΜΕΙΣ!!!!
ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΙ ΠΑΝΤΑ ΞΕΧΩΡΙΖΑΜΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΟΤΗΤΑ ΜΑΣ.
ΟΥΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΦΟΡΑ ΘΑ ΠΑΡΑΣΥΡΘΟΥΜΕ ΑΠΟ ΑΚΡΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΒΙΑ...
Ο ΛΟΓΟΣ ΜΑΣ ΚΑΙ Η ΣΥΣΠΙΡΟΣΗ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΟΠΛΟ ΜΑΣ!!!Dimiourgithike dokimastika ena Chat gia to group afto..
opios thelei mpenei 24h/24h
http://www.chat4groups.com/chat/?group=GHPEDO...TORA%21%21

me ektimisi pros olous! Aggelos Bouchtis

Παρασκευή, 16 Ιανουαρίου 2009

Ντροπή σας κι αίσχος σας!


Δεν υπάρχει στιγμή στα κανάλια που να μην μπορούμε να παρακολουθήσουμε αυτή την ανατριχιαστική μανία αυτοεξευτελισμού που έχει κυριεύσει τους επωνύμους μας -τρομάρα τους!- οι οποίοι βγαίνουν ό,τι ώρα και να τους καλέσουν και τους ζητάνε να μιλήσουν για τον εαυτό τους…
τη ζωή τους, την οικογένειά τους, τους έρωτές τους, τις φιλίες τους, πόσο ξύλο έφαγαν μικρά παιδιά και πόσο μεγάλα (οι γυναίκες από τους άντρες τους, ας πούμε)…
και μιλάνε, μιλάνε, κλαίνε τάχα μου, γελάνε, εξομολογούνται τα πάντα, χωρίς αιδώ, χωρίς ντροπή… κι όλ’ αυτά μπροστά στις κάμερες, μπροστά σε δεκάδες τεχνικούς και ταυτόχρονα –ή σε «κονσέρβα»- μπροστά στα εντελώς αδιάφορα -ή αδηφάγα- μάτια και αυτιά νοικοκυρών που μαγειρεύουν, αρρώστων σε νοσοκομεία, δυστυχισμένων της ζωής, πενθούντων, ανέργων, εξεγερμένων… κι αυτοί εκεί, να μιλάνε συνέχεια, γιατί και πώς γεννήθηκαν –τι ηλίθιοι!- πώς μεγάλωσαν, τι περίεργα τους συνέβησαν στη ζωή τους, τι τραγικά και τι ευχάριστα, ώσπου να φτάσουν –ή να καταντήσουν-στο σημερινό κοινωνικό τους «στάτους». Ανατριχίλα σκέτη!
Και το χειρότερο: αυτά που λένε σήμερα μένουν στο αρχείο και ελεύθερα ο κάθε παρουσιαστής μιας εκπομπής μπορεί να τα ξαναβγάλει σε άλλες στιγμές, πάλι και πάλι! Η φρίκη της κατάντιας του ανθρωπάκου! Κι έχουν την απατηλή γνώμη ότι όλος ο κόσμος στέκεται ενεός μπροστά στις οθόνες και παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα τα καραγκιοζιλίκια τους.
(Ένα απόγευμα είδα κάποιον -σε επανάληψη μάλιστα- να… γαβγίζει! Μιλάμε για τον ορισμό της αυτοξευτίλας!)
Ουδείς αντέχει να δει και να ακούσει παραπάνω από ένα λεπτό, κι όμως αυτοί εκεί, μιλάνε, μιλάνε, μιλάνε…
Ντροπή σας κι αίσχος σας!
Υ.Γ. Ένας φίλος προχτές το τοποθέτησε αλλιώς. Έπινα καφέ. «Τι γίνεται, τι κάνεις;», του λέω. Κι ο φίλος είπε μόνο μία λέξη, τονίζοντάς την, σαν ηθοποιός μόνος επί σκηνής. «Απεχθάνομαι!»
Αν τον ρωτούσα, θα καταλήγαμε σε κοινοτοπίες (φτώχια, ακρίβεια, κρύο, χαμένη κοινωνική υπόσταση, πολιτική διαφθορά… ψωμοτύρι μας έγιναν.)
Όμως κάτι άλλο ήταν αυτό που είχε γεμίσει με τόση απέχθεια το φίλο. Κατέληξα ότι δεν μπορούσε να ήταν παρά οι άνθρωποι. Από κάπου ερχόταν, κάποιον θα είχε δει, κάτι θα του είχαν πει, πάντως η απέχθειά του είχε να κάνει με την –αναγκαστική- επαφή του με κάποιο άτομο, με κάποιο ανθρωποειδές.
Δημιουργοί και φορείς της σιχαμάρας και της απέχθειας που μας τσακίζει είναι πάντα οι άνθρωποι.Όπως αυτοί οι επώνυμοι -πολιτικοί, ηθοποιοί, συγγραφείς… τέτοιοι τέλος πάντων- που παίρνουν σβάρνα τα κανάλια και μας ανοίγουν τη ψυχή τους.
Κλείστε τη, που να πάρει ο διάβολος!

Πέμπτη, 15 Ιανουαρίου 2009

προβλέψεις για βίαιη εξέγερση λαθρομεταναστών σε Ισπανία, Ιταλία και Ελλάδα


Ουάσιγκτον, του Λάμπρου Παπαντωνίου
αποκλειστικά για το ΝΟΙΑΖΟΜΑΙ

Μετά τις «αποκαλύψεις» της Εφημερίδας «Τelegraph», που πρόσφατα μεταφέραμε, σχετικά με προβλέψεις για βίαιη εξέγερση λαθρομεταναστών σε Ισπανία, Ιταλία και Ελλάδα (…), τη σκυτάλη της δημιουργίας σχετικού «κλίματος» στη διεθνή κοινή γνώμη, πήρε η πασίγνωστη εφημερίδα “International Herald Tribune”, που αποκαλείται χαρακτηριστικά η «Φωνή της Αμερικής» στην ευρωπαϊκή ήπειρο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται…

Συγκεκριμένα πριν από μία εβδομάδα (6-1-2009), η εφημερίδα επέλεξε κάποια Niki Kitsantonis, η οποία, σε μια απίστευτη εκτενή «ανταπόκρισή» της από τις όμορφες και ακριτικές Καστανιές του Έβρου, με τίτλο «Land mines and a perilous crossing into Greece» (Νάρκες ξηράς και ένα επικίνδυνο πέρασμα στην Ελλάδα) αναφέρεται στην είσοδο λαθρομεταναστών στη χώρα μας, μέσω των χερσαίων ελληνοτουρκικών συνόρων, όπου διατρέχουν τον κίνδυνο απώλειας της ζωής τους εξαιτίας των ναρκοπεδίων!!

Ειδικότερα, αναφέρει ότι στον Έβρο χάνονται οι λαθρομετανάστες και τα όνειρά τους, χωρίς την παραμικρή όμως αναφορά στη φονική εισβολή του «Αττίλα» στην Κύπρο, τις Ναπάλμ, τις εκτελέσεις, τους βιασμούς και τους μέχρι τώρα Αγνοουμένους, καθώς και στην παρανοϊκή συμπεριφορά και τους φρενήρεις εξοπλισμούς της σημερινής Τουρκίας, που διαρκώς παραβιάζει τα σύνορα της Ελλάδος, μεταφέροντας ακόμη και με κρατικά της σκάφη λαθρομετανάστες στην Ελλάδα, όπως έχουν καταγράψει αδιάψευστα βίντεο των ελληνικών αρχών, ενώ σπρώχνει επάνω στα ελληνικά αμυντικά ναρκοπέδια στρατιές αθώων ξένων λαθρομεταναστών, προκειμένου να τα εντοπίσει και να τα αχρηστεύσει, εκθέτοντας ταυτόχρονα την Ελλάδα στη διεθνή κοινή γνώμη, προκειμένου να αρθεί αυτό το σοβαρό ναρκο-κώλυμμα στα επιθετικά χερσαία σχέδιά της, που στοχεύουν τη Θράκη, καθώς ταυτόχρονα η Άγκυρα έχει εντείνει την προπαγάνδα και τον εκφοβισμό, την εξαπάτηση και την εκμετάλλευση, πολλών εκ των εκεί διαβιούντων Ελλήνων Μουσουλμάνων χωρικών!
ΠΗΓΗ: http://www.noiazomai.net/spartakos.html

Τρίτη, 13 Ιανουαρίου 2009

Γιατί οι ΗΠΑ αποθήκευση όπλων στο Ισραήλ;

Γιατί οι ΗΠΑ αποθήκευση όπλων στο Ισραήλ;ρίτερα σήμερα θα αναφερθεί σε ένα ασυνήθιστο και μεγάλη αποστολή όπλων που αποστέλλονται μέσω θαλάσσης από την Ελλάδα προς το Ισραήλ από την κυβέρνηση των ΗΠΑ. Το Πεντάγωνο έχει μετακινηθεί γρήγορα για την έκδοση άρνησης λέγοντας ότι η αποστολή δεν έχει να κάνει με την κατάσταση στη Γάζα. Reuters, ο οποίος έσπασε την αρχική ιστορία εισαγωγικά Άμυνας προσωπικό. Air Force Lt. Στήλη Πάτρικ Ράιντερ, ένας εκπρόσωπος του Πενταγώνου, δήλωσε ότι δεν θα σχολιάσει ναυτιλιακές γραμμές, για λόγους ασφαλείας, αλλά επιβεβαιώνεται η μεταφορά των πυρομαχικών που το Ισραήλ είχε προγραμματιστεί. "Η παράδοση των πυρομαχικών είναι ένα προ-τοποθετημένο αμερικανικών αποθεμάτων πυρομαχικών στην Ισραήλ, σύμφωνα με congressionally εξουσιοδοτημένος 1990 συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ισραήλ, "είπε Ryder. "Αυτή η αποστολή έχει προγραμματιστεί στο παρελθόν και δεν είναι συνήθης για τη στήριξη της τρέχουσας κατάστασης στη Γάζα." Μπορούμε να κατανοήσουμε το Πεντάγωνο την επιθυμία του για την απόσταση της μεταφοράς, από τις συγκρούσεις στη Γάζα, αλλά τίθεται το ερώτημα γιατί τα αποθέματα είναι να αυξηθεί σε αυτό το ώρα;

Θα μπορούσε να είναι ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ θεωρεί ότι οι δυνατότητες της Γάζας σύγκρουσης να διευθετηθεί σε μια ευρύτερη περιφερειακή σύγκρουση, η οποία μπορεί να υπαγορεύσει τη συμμετοχή των ΗΠΑ. Χεζμπολάχ έχει δείξει μέχρι στιγμής αυτοσυγκράτηση, όμως θα πρέπει να ερώτημα για πόσο χρονικό διάστημα που θα διαρκέσει. Χεζμπολάχ, θεωρείται από πολλούς ως πληρεξούσιο για το Ιράν, μπορεί να μην εμπλέκονται άμεσα, αλλά θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει απατεώνες οι παλαιστινιακές οργανώσεις στο Λίβανο, ως πληρεξούσιος. Ήδη κάποια πυραυλοβολίδες που έχουν ξεκινήσει από το Λίβανο αύξηση των ισραηλινών φόβο ένα δεύτερο μέτωπο, αλλά η Χεζμπολάχ αρνήθηκε ότι απέλυσε τους. Ίσως δεν έχουν απολύθηκε από την ίδια, αλλά δεν είναι ένα μέτρο-fetched θεωρία ότι η Χεζμπολάχ δεν σταματήσει μια φατρία αδίστακτους που καίνε τους, είτε με τη σιωπηρή ή σιωπηρή άδεια. Ένα δεύτερο μέτωπο από το Λίβανο θα μπορούσε να είναι ένα βήμα προς την κατεύθυνση μιας ευρύτερης περιφερειακής πυρκαγιά. Ωστόσο, λόγω αμερικανική επιρροή στο Λίβανο, μια τέτοια διαίρεση της σύγκρουσης με το Ισραήλ δεν θα απαιτείται η συμμετοχή των ΗΠΑ. Η Συρία είναι απίθανο να ξεκινήσει έναν πόλεμο με το Ισραήλ, αλλά σίγουρα θα μπορούσε να αποτελέσει καταλύτη. η σημερινή αμερικανική κυβέρνηση άφησε να χαθεί μια χρυσή ευκαιρία με τη Συρία να ξεκινήσουν διπλωματικές σχέσεις. Αρκετές από τις ΗΠΑ "σύμμαχοι έχουν ακολουθήσει αυτή την οδό, μεταξύ των οποίων η Γαλλία και η Βρετανία. Συρία, ως εκ τούτου, τοποθεσία κάπου στη μέση του φάσματος των ΗΠΑ αφορά - δεν αποτελεί σύμμαχο όπως είναι η Αίγυπτος και η Ιορδανία, όπως ήταν πριν από τη σύγκρουση στη Γάζα, αλλά ασφαλώς δεν έχει κανένα φίλο αυτή τη στιγμή.

Που φέρνει την προσοχή πίσω στο Ιράν. Είναι η αμερικανική αποστολή όπλων την αύξηση του αποθέματος στο Ισραήλ στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την απαίτηση της απεργίας Ιράν; Η αποστολή όπλων είναι μεγάλη και ασυνήθιστη. Το πλοίο ναυλωμένο για την παράδοση έχει χωρητικότητα 989 20 ποδών. Αυτό είναι μια μεγάλη αποστολή της είναι ό, τι οι ΗΠΑ έχουν την αποστολή να αποθηκεύει σε ισραηλινό έδαφος. Το πλοίο είχε ζητηθεί να είναι ικανό να μεταφέρει 5,8 εκατομμύρια λίρες όπλο του φορτίου - και πάλι ένα εξαιρετικά μεγάλο ποσό, σύμφωνα με μεσίτες εξοικειωμένοι με τη βιομηχανία. Ποιες θα ήταν οι ΗΠΑ χρειάζονται σε δυνητικά μεγάλου όγκου και των μεγάλων αριθμών, που αποθηκεύονται στο πλαίσιο της προετοιμασίας για κάποια δράση. Το προφανές συμπέρασμα θα ήταν ότι οι ΗΠΑ είναι ναυτιλίας προβλέπεται εξειδικευμένων ανθρακαποθήκη busters ότι θα μπορούσε να είναι αποτελεσματικό κατά την βαριά οχυρωμένη ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις. Πολλοί αναλυτές έχουν εικασίες ότι οι Ισραηλινοί δεν θα έχει την στρατιωτική ικανότητα για να καταστρέψει τις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις εκκολαπτόμενη, μόνο η καθυστέρηση της προόδου τους. Είναι πιθανό, λοιπόν, ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει να έχουν ειδικεύονται εξοπλισμών στην περιοχή τους θα πρέπει να είναι η ανάγκη να βρεθεί στο Ιράν.

Ακόμη και αν το σενάριο αυτό φαίνεται ελκυστικό, ακόμη δεν μπορεί να είναι η όλη ιστορία σύμφωνα με ορισμένους έχουμε μιλήσει στην περιοχή. Γιατί θα το αμερικανικό πλοίο αυτά τα όπλα στο Ισραήλ και τη μία να μην έχει πολλές βάσεις στην περιοχή; Ακόμη και με τη δυνατότητα των ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν το Ιράκ ως βάση για τη δρομολόγηση ενός Ιράν επίθεση απαγορεύεται ρητώς βάσει του πρόσφατα υπεγράφη συμφωνία SOFA (που επιτρέπει την επέκταση της αμερικανικής παρουσίας στο Ιράκ), οι ΗΠΑ εξακολουθούν να έχει πολλές άλλες περιφερειακές επιλογές. Είναι η απεργία κατά του Ιράν, αν συμβεί, θα ανεβεί από το Ισραήλ; Είναι η ξαφνική ώθηση της, μετά από 7 χρόνια ανεχθεί επιθέσεις της Χαμάς με πυραύλους, για να καταργήσετε την Γάζα ιρανών επηρεάζεται-Χαμάς; Είναι μια ενδιαφέρουσα θεωρία συνομωσίας. Οι ΗΠΑ θα μπορούσαν κάλλιστα να αποθηκεύει τα απαραίτητα όπλα στο Ισραήλ, ρετρό ταιριάζουν τα πιο προηγμένα πολεμικής αεροπορίας στην περιοχή (Ισραήλ) για την παροχή εξειδικευμένων πυραύλων; Επίσης, θα εξηγήσει την άκρα επιφυλακτικότητα των ΗΠΑ να παρέμβουν περιορίζοντας την ισραηλινή επιδρομή στη Γάζα. θα μπορούσε επίσης να εξηγήσει το μέγεθος των ισραηλινών κάθαρση της Γάζας και τη σχετική συναίνεση της Fatah, οι οποίοι θα μπορούσαν να κληρονομήσουν ένα οριζοντιώνεται Λωρίδα της Γάζας σχετικά ελεύθερη επιρροή της Χαμάς. Είναι η κερδοσκοπία, αλλά αυτή τη στιγμή, αλλά θα παρακολουθούν τις συνήθειες τους επόμενους μήνες για να δείτε αν αναρτήσεις αποδείξεις για να υποστηρίξουν αυτή τη θεωρία.

Υπάρχει ακόμη μια θεωρία γύρω από την πλωτή καφενεία της περιοχής. Αυτή η όπλα προορίζονται για παράδοση σε Fatah. Εξοπλίζουν Fatah αν έχουν φτάσει, όπως ορισμένοι ύποπτος, σε συμφωνία με το Ισραήλ είναι βέβαιο ότι θα τους δώσει ένα πλεονέκτημα έναντι της Χαμάς. Ισραήλ, η Χαμάς θα μπορούσε να χτυπήσει ένα σοβαρό πλήγμα, και η έξοδος από την rearmed και reequipped Fatah για να ολοκληρώσουμε το έργο. Η Χαμάς έχει κάνει πριν από τους ισχυρισμούς σχετικά με τις ΗΠΑ για την προμήθεια όπλων Fatah, αλλά ο όγκος αυτής της αποστολής των ΗΠΑ φαίνεται να υπονοεί περισσότερα από τα παραδοσιακά μικρά όπλα. 949 εμπορευματοκιβώτια των όπλων είναι πολύ μικρά και ελαφρά όπλα, και αν πιστεύουμε ότι το Πεντάγωνο την Sre όπλα δεν προοριζόταν για το Ισραήλ, τότε θα κάνει μια ενδιαφέρουσα ερώτηση - τι είναι μέσα στα δοχεία και Πού πάνε; Αυτό είναι ένα θέμα για την παρακολούθηση , και εμείς θα παρακολουθούμε τις εξελίξεις για να δούμε αν μπορούμε να καταλάβουμε το μυστηριώδες περιεχόμενο και ο προορισμός τους.

Παρασκευή, 9 Ιανουαρίου 2009

Σαν σήμερα...1935: Γεννιέται ο «Βασιλιάς», Έλβις Πρίσλευ.


Σαν σήμερα...1935: Γεννιέται ο «Βασιλιάς», Έλβις Πρίσλευ.1937: Γεννιέται στο Κάρντιφ της Ουαλίας η ντίβα της μουσικής Σίρλευ Μπέισι 1947: Γεννιέται ο Βρετανός μουσικός Ντέιβιντ Μπάουϊ 1959: Ολοκληρώνεται η Κουβανέζικη Επανάσταση, όταν οι επαναστάτες παίρνουν τον έλεγχο του Σαντιάγο. 1963: Ο πίνακας του Λεονάρντο Ντα Βίντσι «Μόνα Λίζα» εκτίθεται για πρώτη φορά στις ΗΠΑ, στη National Gallery of Art στην Ουάσιγκτον. 1996: Χάνει τη μάχη με το θάνατο ο Γάλλος πολιτικός και πρώην Πρόεδρος της Γαλλίας, Φρανσουά Μιτεράν

Τρίτη, 6 Ιανουαρίου 2009

Οι βασιλικότεροι του βασιλέως..

WE, THE GREEK BLOGGERS & CITIZENS
CONDEMN THE CRIMINAL DISINTEREST
OF THE WORLD POLITICIANS
FOR THE GENOCIDE IN PALESTINE &

We call the Israeli & Egyptian governments for an immediate release of the Gaza Strip embargo in order to permit the entry of the humanitarian missions in the region for the salvation of the children, the women, the patients & all the Palestinians who suffer because they want to have their own mother country just as all people do.
--------------------------------------------------------------------------
ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ BLOGERS ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΣ
ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ
ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ ΚΑΙ..

Καλούμε τις Κυβερνήσεις του Ισραήλ και της Αιγύπτου να σταματήσουν αμέσως τον αποκλεισμό της Λωρίδας της Γάζας και να επιτρέψουν στις ανθρωπιστικές αποστολές να εισέλθουν στην περιοχή και να σώσουν τα παιδιά, τις γυναίκες, τους ασθενείς και όλους τους Παλαιστίνιους που υποφέρουν, επειδή θέλουν να έχουν τη δική τους πατρίδα, όπως όλοι οι άνθρωποι.

Δευτέρα, 5 Ιανουαρίου 2009

Χάνονται 690 εκατ. ευρώ για το περιβάλλονΜε ρυθμούς χελώνας και με ορατό τον κίνδυνο απώλειας πόρων συνολικούς ύψους 690 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Συνοχής βρίσκεται η χώρα μας, εμφανίζοντας απορροφητικότητα μόλις 43% σε έργα περιβάλλοντος.
Χαρακτηριστικό είναι ότι δεκαπέντε από τα εβδομήντα τέσσερα περιβαλλοντικά έργα δεν έχουν καν ξεκινήσει, ενώ άλλα δεκατρία ακολουθούν ρυθμούς… αραμπά, παρουσιάζοντας απορροφητικότητα κάτω από 50%.
Μεγάλη υστέρηση παρουσιάζουν τα έργα για τα στερεά απόβλητα, τη διαχείριση φραγμάτων αλλά και τα έργα για την προστασία της φύσης, ενώ ικανοποιητική εικόνα εμφανίζουν οι δράσεις για την διαχείριση των λυμάτων.
Σε σχέση μάλιστα με τα προγράμματα μεταφορών για τη χρηματοδότηση των εθνικών αυτοκινητοδρόμων, τα έργα του περιβάλλοντος υστερούν σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε η Κοινοτική Επίτροπος κυρία Ντανούτα Χούπνερ.
Ανάλογη εικόνα παρουσιάζουν και τα έργα που είναι αρμοδιότητα διαφόρων υπουργείων και κυρίως του ΠΕΧΩΔΕ. Πιο αναλυτικά, τα μισά εξ αυτών(7 από τα 14) οκτώ χρόνια μετά την ενεργοποίηση του Ταμείου Συνοχής δεν έχουν καν ξεκινήσει.
Οπως σημειώνεται, τα έργα αυτά σχετίζονται με σημαντικά περιβαλλοντικά ζητήματα όπως είναι η αποκατάσταση της λίμνης Κορώνειας, η προστασία του δάσους του Σέιχ Σου και η επεξεργασία αποβλήτων στο ιδαίτερα επιβαρυμένο Θριάσιο Πεδίο. Σύμφωνα με την κυρία Χούπνερ, τη χαμηλότερη απορρόφηση έργων εμφανίζουν η περιφέρεια Αττικής που έχει και τις χειρότερες επιδόσεις με μέση απορρόφηση πόρων 25%. Από τα έξι έργα, τα δύο βρίσκονται ακόμα στα χαρτιά, ενώ σε άλλα τρία ο ρυθμός υλοποίησης δεν υπερβαίνει το 20%.Σε δυσχερή θέση βρίσκονται επίσης η Ανατολική Μακεδονία και η Θράκη όπου η απορρόφηση είναι μηδενική αφού το ένα και μοναδικό έργο διαχείρισης στερεών αποβλήτων δεν έχει καν ξεκινήσει και η Στερεά Ελλάδα όπου το ένα από τα τρία έργα παραμένει στα χαρτιά και η μέση απορρόφηση βρίσκεται μόλις στο 42%.
Πηγή:Πρώτο Θέμα

Παρασκευή, 2 Ιανουαρίου 2009

Το δικό τους «ευρώ» αναζητούν τα κράτη του περσικού Κόλπου

Κοινό νόμισμα και κυρίως κοινούς νομισματικούς μηχανισμούς, στα πρότυπα του ευρώ, επιδιώκουν να αποκτήσουν τα κράτη του περσικού Κόλπου.Χώρες, όπως η Σαουδική Αραβία, το Κουβέιτ, το Κατάρ, το Ομάν, το Μπαχρέιν, η Υεμένη, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και άλλες προχώρησαν σε συμφωνία για την ίδρυση νομισματικής ένωσης. Στη διάθεσή τους έχουν ένα χρόνο για να επικυρώσουν την εν λόγω συμφωνία, αν και υπάρχουν και διαδικαστικά προβλήματα, που πρέπει να επιλυθούν.Όπως δήλωσε ο αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου στο Reuters, όλα τα μέλη ενέκριναν την πρόταση για την υιοθέτηση ενιαίου νομίσματος, χωρίς ωστόσο να έχει αποφασιστεί ακόμη η έδρα της ενιαίας κεντρικής τράπεζας, που θα συσταθεί. «Πιστεύουμε ότι σε πέντε μήνες το πολύ θα έχει αποφασιστεί και αυτό» δήλωσε χαρακτηριστικά ο Νάσερ Αλ Καούντ.Ο υπουργός Οικονομίας του Κουβέιτ σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους διευκρίνισε ότι τα κράτη-μέλη του Συμβουλίου έχουν προθεσμία έως τις 12 Δεκεμβρίου 2009 να επικυρώσουν και να θέσουν σε εφαρμογή τη συμφωνία, ώστε στη συνέχεια να συσταθεί η κεντρική τράπεζα. Δεν έχει προς το παρόν διευκρινιστεί πότε θα εκδοθεί το ενιαίο νόμισμα για την περιοχή.