ΠΟΛΥΚΛΕΙΤΟΣ

ΠΟΛΥΚΛΕΙΤΟΣ
ΣΤΟΧΟΣ ΗΤΑΝ..''ευ''=καλο,τελειο

RADIO-MUSIC

RADIO-MUSIC
OI.METHISTANES

Σάββατο, 24 Ιανουαρίου 2009

''...WHEN FIGHTING THE PERSIANS AT PLATAES...I WOULD NOT LIKE TO SEE GREECE ENSLAVED , AS I AM A GREEK TOO , OF THIS ANCIENT NATION...''


Were the ancient Macedonians Greek?
There is no doubt that ancient Macedonians were Greek. It is thoroughly proved by historic documents and archaeological discoveries which can be found in history books and museums in Greece and around the world. The most important archeological discovery in Macedonia is the tomb of King Philippos II. It was excavated in Vergina, Greece in 1978 and it proves beyond any doubt the Greekness of ancient Macedonia. All the findings are characteristic of the Greek culture and all the inscriptions are written using the Greek language. Among the discoveries of this tomb is the "Vergina sun" the symbol that FYROM attempted to use on its flag initially.
Macedonians had Greek names
All the ancient Macedonian names mentioned in history or found on tombs are Greek. All the kings of Ancient Macedonia had Greek names. Nobody discovered ancient Macedonian names ending to -ov or -ovski or whatever
Facts which prove that ancient Macedonians were Greek people:
• Macedonians spoke a dialect of the Greek language
All the monuments and inscriptions found in the Macedonia are written using the Greek language. There is no historic evidence to suggest that the Macedonians were using a different language.
Alexander's name is Greek.
The word "Alexandros" is produced from the prefix alex(=protector) and the word andros(=man) meaning "he who protects men". The prefix "alex" can be found in many Greek words today (alexiptoto=parachut e, alexisfairo=bulletpr oof - all these words have the meaning of protection).
Philip's name is also Greek.
It is produced from the prefix Philo(=friendly to something) and the word ippos(=horse) meaning the man who is friendly to horses. The prefix "philo" and the word "ippos" are also found in many words of Greek origin today (philosophy,philology, hippodrome,hippocamp us).
• The regions of ancient Macedonia had Greek names.
The regions which formed ancient Macedonia had Greek names. Most of these names are used in Greece even today.
Macedonian architecture was similar to the Greek architecture.
All the buldings found in the Macedonia region have many common characteristics with the ones found in the rest of Greece. Palaces, temples, theaters markets are characteristic sampes of ancient Greek architecture.
• Macedonians fought together with the rest of the Greeks.
Macedonians always fought along with the other Greek city-states against enemies from Asia.
• Macedonians took part in the Olympic games.
It is well known then ONLY Greeks were allowed to take part in the ancient Olympic games.
• Macedonians celebrated the same festivals as the rest of the Greeks.
Examples of festivals which were celebrated in Macedonia as well as in other Greek states are the "Hetaireidia", the "Apellaia" and many more.
• Macedonians took part in the Olympic games.
It is well known then ONLY Greeks were allowed to take part in the ancient Olympic games.
• Macedonians celebrated the same festivals as the rest of the Greeks.
Examples of festivals which were celebrated in Macedonia as well as in other Greek states are the "Hetaireidia", the "Apellaia" and many more.
• Macedonians worshiped the same Gods as the rest of the Greeks.
Several temples dedicated to the Greek Gods have beem discovered in Macedonia and especially in Dion the religious center of ancient Macedonians. It is obvious that the Macedonias worshiped the 12 Olympian Gods as the rest of the Greeks. The Gods were "living" on Mount Olympos which happens to be located in Macedonia. How would that be possible if there was hostility between Macedonians and Greeks? This is another proof that Macedonia was considered a part of Greece
THE HISTORICAL TRUTH
-Greek Culture has existed since 4000B.C
-Greek Language since 4000 BC
-Greek Art SInce 4000BC
-Greek Science since 4000BC
-Greek Land since 4000BC
There are historical references of the name Greece and Greeks since ancient time by Middle Eastern Historians including from the then prosprerous Persia as well as from Greece, there was a connection, ownership and understanding between the Greek people and the Greek land, due to this connection there must of been a supreme name to Identify this land hence Greece (Hellas), the claim that Greece only existed from 1821 should be reworded as "from 1821 Greece got its independance from the ottoman empire" as it is a fact, even during ottoman time people knew of the name Greece.
MACEDONIANS CAME FROM THE GREEK TRIBE OF DORIANS LIKE THE SPARTANS. FROM THE DORIC WORD "MAKEDNOS" WHICH MEANS "TALL", THEIR LAND WAS NAMED "MAKEDONIA".
ATHENIANS CAME FROM THE GREEK TRIBE OF IONIANS. IONIANS AND DORIANS WERE RIVALS AND THAT IS WHY MACEDONIANS AND SPARTANS ENGAGED MOST OF THE TIMES IN CIVIL WARS AGAINST THE ATHENIANS!ALEXANDROS'(THE GREAT) NAME IS DERIVED FROM THE WORDS "ALEXO" (PROTECT) & "ANDRAS" (MAN).
FILIPPOS' NAME IS DERIVED FROM THE WORDS "FILOS" (FRIEND) & "IPPOS" (HORSE).
OLYMPIAS' NAME IS DERIVED FROM THE GREEK HOLY MOUNTAIN "OLYMPOS"
IN ANTIQUITY THE OLYMPIC GAMES WERE ONLY ALLOWED FOR GREEKS CAUSE THEY WERE RELIGIOUS GAMES DEDICATED TO ZEUS. MACEDONIANS LIKE THE REST OF THE GREEKS PARTICIPATED IN THE GAMES!
Callisthenes of Olynthus 2.4.7-8; Oration of Demosthenes
"No king of the Hellenes had ever conquered Egypt with the exception only of Alexander, and that he did without war"
.....If Alexandros has become full of himself and wishes to be a warrior, and subjugate barbarian peoples why do we follow him? Let him move on alone and engage in wars. Having heard these Alexander separated the Persian host from the MACEDONIANS AND THE OTHER HELLENES and addressed them..." [2.4.7-8; Oration of Demosthenes]
Alexander's letter to Persian king Darius in response to a truce plea:
" ...Your ancestors came to Macedonia and the rest of Hellas and did us great harm, though we had done them no prior injury. I have been appointed leader of the Greeks, and wanting to punish the Persians I have come to Asia, which I took from you..."
Arrian, Anabasis of Alexander II, 14, 4 (Loeb, P. A. Brunt) - Arrianos II (Anabasis) Historian, 95-175 AD
"For I (Alexander I) myself am by ancient descent a Greek, and I would not willingly see Hellas change her freedom for slavery." (Herod. IX, 45, 2 [Loeb])
Macedonia History Quotes:
macedoniaPolybius, Book IX, 34, 3
"...he (Alexander) inflicted punishment on the Persians for their outrages on all the Greeks, and how he delivered us all from the greatest evils by enslaving the barbarians and depriving them of the resources they used for the destruction of the Greeks, pitting now the Athenians and now the Thebans against the ancestors of these Spartans, how in a word he made Asia subject to Greece."
(Quintus Curtius Rufus 4.10.1)
Alexander called a meeting of his generals the next day. He told them that no city was more hateful to the Greeks than Persepolis, the capital of the old kings of Persia, the city from which troops without number had poured forth, from which first Darius and then Xerxes had waged an unholy war on Europe. To appease the spirits of their forefathers they should wipe it out, he said.
(Quintus Curtius Rufus 5.6.1)
One of the latter was Thais. She too had had too much to drink, when she claimed that, if Alexander gave the order to burn the Persian palace, he would earn the deepest gratitude among all the Greeks. This was what the people whose cities the Persians ahd destroyed were expecting she said. As the drunken whore gave her opinion on a matter of extreme importance, one or two who were themselves the worse for drink agreed with her. the king, too, was enthusiastic rather than acquiescent. Why do we not avenge Greece, then and put the city to the torch? he asked.
(Quintus Curtius Rufus 8.1.29)
and he [alexander] demonstrated the strength of his contempt for the barbarians by celebrating games in honour of Aesclepius and Athena.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Alexander_den_store
Στοιχεία Επικοινωνίας
Γραφείο:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Makedonien_(region_i_Grekland)
Πρόσφατα Νέα
Macedonia is the home over 2.2 million Macedonian Hellenes and the successor of one of the most powerful Greek kingdoms of antiquity, the kingdom of Macedon. Alexander the Great was born in Macedonia and lived to spread Hellenism to the far corners of the then known world, reaching India to the east. His legacy, and that of all Macedonians, is challenged by a misguided Bulgaro-Gypsian people who feel the need to appropriate someone else's history to justify their existence as a nation and a state. Their claims are ridiculous. Macedonians were and have always been Greek. The facts are simple and readily available. They follow and are irrefutable.
Gyordan Veselinov-SLAVOMACEDONIA
On 24 February 1999, in an interview with the Ottawa Citizen, Gyordan Veselinov, FYROM'S Ambassador to Canada, admitted, "We are not related to the northern Greeks who produced leaders like Philip and Alexander the Great. We are a Slav people and our language is closely related to Bulgarian." He also commented, "There is some confusion about the identity of the people of my country
SLAVOMACEDONIA
22 Jan 1999, Ambassador of the FYROM to USA, .Mrs. Acevshka said: "We do not claim to be descendants of Alexander the Great ... Greece is Macedonia's second largest trading partner, and its number one investor. Instead of opting for war, we have chosen the mediation of the United Nations, with talks on the ambassadorial level under Mr. Vance and Mr. Nemitz." In reply to another question . Achevska stated that "we are Slavs and we speak a Slav language.

The first president of FYROM Mr. Kiro Gligorov confirmed twice that they are not related to the ancient Macedonians: -1) [We are Slavs who came to this area in the sixth century ... we are not descendants of the ancient Macedonians.] (from the Foreign Information Service Daily Report, Eastern Europe, February 26, 1992, p. 35.) -2) [We are Macedonians but we are Slav Macedonians. That's who we are! We have no connection to Alexander the Greek and his Macedonia. The ancient Macedonians no longer exist, they had disappeared from history long time ago. Our ancestors came here in the 5th and 6th century (A.D) (from the Toronto Star newspaper, March 15, 1992).
Movies and Shows: In the 1940's, Tito's Yugoslavia, with the "People's Republic of VARDARSKA" in the vanguard, tried to accomplish these aims by supporting a communist uprising in Hellas (which resulted in a three-year civil war) as a means of annexing Hellenic Macedonia. When the annexation of Hellenic lands failed in 1948, efforts continued in order to undermine Hellas sovereignty over Hellenic Macedonia by attempts to monopolize the Macedonian name, thus staking a lasting claim to Hellenic territories and, indeed, to Hellenic Macedonian heritage.
Music: Albania was elsewhere ! ! ! It is ancientest country, only that we found in the Yperkafkasia, near in the Kaspia Sea, and near in Armenia and the Georgia! Up to that to them dissolved the Romen the 1st Α.C. century. Capital was the Kampacha, her ruins exists and today. Afterwards the destruction from Roman a lot of Albanians left from here and they came in the Illyria that was ancient HELLAS. Thus in order to we do not forget!
SKOPJA OCH DESS NAMN. VILKEN ROLL SPELAR EU LÄNDERNA IDAG GENTEMOT SINA MEDLEMSLÄNDER?
Gentlemen!
Jag följer med intresse EU´s utväklingen sedan det bildandes. Tyvärr, inte till det bättre! Jag undrar:Vems intresse ni servar? EU´s eller USA´ s Lobbyn? Amerikanerna, man kan inte påstå att de är några historiska genier och fattar alla beslut efter sina egna intressen.
Men ni, ni är Européer och man förväntar sig något bättre ur det hela. Hur i Herrans namn kunde ni acceptera att ett lite land som "vaknande upp" igår från fattigdom och kommunismen, som fick enormt hjälp från Grekland på alla, möjliga sätt, sätter YXAN på dess rygg och påstår sig att det ska kallas MAKEDONIA? Har ni inget skam i kroppen?
Vilkas land tillhör MAKEDONIEN? Vad hade de gemensamt med Alexander den Store? Hur kan de kalla sin flygplats "Alexander den Stores Flygplats? vad kan de om historien? Finns det inga historiker i hela EU och ni vill att en viss Mr Nimits som verkar vara "analfabet", ska lösa detta problem? Skäms ni inte?
Sedan kommer Signor Xavier Solana och säger: Jag ska inte tåla några, hårda förslag från Grekland!!! Att han inte skäms.Denne USA lakej! Är detta det Europa som våra barn ska ärva? Av sådana politiker?
Har ni någonsin tänk att om inte HELLENISMEN hade funnits, skulle vi fortfarande "klättra" upp i tränderna?
Var vänlig och läs upp detta brev så alla kan förstå, om de vill förstå och få ett slut på denna KOMEDI som spelas i Bryssels. Ni, EU parlamentariker, blev utvalda för att ena EU, hjälpa medlemsländerna,inte splitra dem och få lösningar på bästa, möjliga sätt. Ni är inte där bara för att uppnå eget status och vinst. Inte heller att drycka champagne och äta Foi Gras varje vecka. Kanske gillar ni att mingla och ta varandras dam? Kanske! HELLAS (Grekland), har inte heller goda grannar som Benelux och Scandinavien.
Hoppas på att ni stoppar detta krav från SKOPJE, för att SKOPJE har sitt eget namn. Nämligen FYROM eller VARDARSKA. Ni har inte frågat er heller, hur svårt Grekland har det kring sig med dessa grannar! Bara 2 mil. illegala Albaner finns på landet som voltar, stjäll och mördar folk. Varvör blundar ni er? Hur finnansierar Albanerna sitt krig? Med narkotika handeln förstås. Det är inte lätt att ha sådana grannar! Och nu, sticker fram det lilla pittelandet SKOPJE och kräver allt som Grekland har! Tror ni verkligen att de ska bli nöjda med bara ett namn? Säkert INTE: Dem vill komma "söderut"! Och hur hjälper ni Grekland? Med att sätta kniven på dess rygg! Grattis EUROPA!
Jag vill ha ett svar på detta. Inte av någon kontorist, utom av någon ansvarig. Helst Signor Solana, tack!

En sak till: Ni alla vill å DEMOKRATINS VÄGAR, att innesluta TURKIET i EU. har ni någonsin tänkt vad innebär 90 mil. muslimer till i EU? Knapast! Har ni tänkt hur många ledamöter TUrkiet kommer att ha och vem ska ha "sista ordet"? NEJ:
God natt EUROPA!
http://www.macedonia.info/
http://truth.macedonia.gr/
http://www.macedoniaontheweb.com/
http://www.macedoniaontheweb.com/macedonia-links/
http://www.burakturna.com/HTribune.html
http://www.macedoniaontheweb.com/news/
http://hellenicnationalist.blogspot.com/
http://hellenicempire.blogspot.com/
LETS FACE THE TRUTH Dear Citizens of Fyrom...

1 σχόλιο:

" Silvy " είπε...

Muy interesante . Saludos desde Uruguay .