ΠΟΛΥΚΛΕΙΤΟΣ

ΠΟΛΥΚΛΕΙΤΟΣ
ΣΤΟΧΟΣ ΗΤΑΝ..''ευ''=καλο,τελειο

RADIO-MUSIC

RADIO-MUSIC
OI.METHISTANES

Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου 2009

Ποινικές διώξεις και κατασχέσεις για οφειλέτες του Δημοσίου

Άσκηση ποινικών διώξεων και ενεργοποίηση των διαδικασιών κατάσχεσης εισοδημάτων και πλειστηριασμού περιουσιακών στοιχείων για όσους χρωστάνε στο Δημόσιο, προβλέπει η εγκύκλιος που έφτασε πριν λίγες μέρες στις Εφορίες από το υπουργείο Οικονομικών.
Οι οδηγίες που δίνονται προς τις εφορίες είναι:
α) Για μικρού ύψους οφειλές επιλέγεται η κατάσχεση στα χέρια τρίτων αντί της κατάσχεσης ή του πλειστηριασμού ακινήτων σημαντικής αξίας.
β) Επί πολλών ακινήτων, παραγγελία κατάσχεσης εκδίδεται σε βάρος ακινήτου ελεύθερου βαρών,του οποίου η αξία είναι μεν μεγαλύτερη της οφειλής,όχι όμως πολλαπλάσια αυτής,ενέργεια που εδράζεται στην αρχή της αναλογικότητας.
γ) Επειδή η κατάσχεση πρέπει να γίνεται με στόχο,όχι μόνο τη διακοπή της παραγραφής αλλά κυρίως,για να επιφέρει άμεση είσπραξη,το προς κατάσχεση ακίνητο πρέπει να επιλέγεται ώστε,σε περίπτωση που ο οφειλέτης εξακολουθεί να μη συμμορφώνεται,να υπάρχει δυνατότητα άμεσης έκδοσης προγράμματος πλειστηριασμού (εντός των προθεσμιών που ορίζονται από τις σχετικές διατάξεις).
δ) Επί κατάσχεσης ακινήτων τα οποία αποφέρουν εισόδημα από μισθώματα γίνεται ταυτόχρονα και κατάσχεση των μισθωμάτων στα χέρια του ενοικιαστή (στο σύνολό τους ή κατά ποσοστό αυτών),ώστε να υπάρχει άμεση είσπραξη της οφειλής.
ε) Επί οφειλετών επιτηδευματιών (φυσικών ή νομικών προσώπων) να επιλέγεται η κατάσχεση απαιτήσεών τους στα χέρια τρίτων,όπως κατάσχεση των απαιτήσεων στα χέρια πελατών της επιχείρησης,εφόσον αυτές αποδεικνύονται από τα βιβλία της επιχείρησης ή από άλλη αιτία (συμβάσεις,εκχωρήσεις κ.λπ.).Για τον εντοπισμό των απαιτήσεων αυτών θα πρέπει να διεξάγεται ενδελεχής έρευνα και να παρέχεται,όπου αυτό είναι απαραίτητο,η βοήθεια του φορολογικού ελέγχου για τον εντοπισμό τους.
στ) Στους κατ’επανάληψη μη συνεπείς οφειλέτες μπορεί να περιλαμβάνονται,μεταξύ των μέτρων είσπραξης,η κατάσχεση στα χέρια πιστωτικών ιδρυμάτων καθώς και η κατάσχεση απαιτήσεων κατ’άρθρο 31 του Κ.Ε.Δ.Ε. με τους περιορισμούς όμως του άρθρου αυτού, όπως η μη κατάσχεση μισθού ή σύνταξης που είναι κατώτερη των 1.000€ ανά μήνα.Για τις συγκεκριμένες κατασχέσεις δεν απαιτείται η προηγούμενη ενημέρωση του οφειλέτη.

Δεν υπάρχουν σχόλια: