ΠΟΛΥΚΛΕΙΤΟΣ

ΠΟΛΥΚΛΕΙΤΟΣ
ΣΤΟΧΟΣ ΗΤΑΝ..''ευ''=καλο,τελειο

RADIO-MUSIC

RADIO-MUSIC
OI.METHISTANES

Πέμπτη, 9 Ιουλίου 2009

Αντίθετη στο ευρωπαϊκό δίκαιο η απαγόρευση ηλεκτρονικών παιχνιδιών σύμφωνα με το ΣτΕ

Αντίθετη στο ευρωπαϊκό δίκαιο έκρινε το Συμβούλιο της Επικρατείας ότι είναι υπουργική απόφαση του 2003 με την οποία απαγορεύτηκαν τα ηλεκτρονικά παιχνίδια σε καταστήματα.
Για την ίδια απόφαση, που καθόριζε τους όρους,τις προϋποθέσεις και την διαδικασία χορήγησης αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου, ηλεκτρονικών παιχνιδιών,κ.λπ.η Ελλάδα είχε δεχθεί πρόστιμο από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,τον Ιούνιο του 2009.
Το Δ’ Τμήμα του ΣτΕ έκρινε ότι η υπουργική απόφαση της 26ης Νοεμβρίου του 2003 η οποία προέβλεπε τη γενική απαγόρευση,είναι αντίθετη στη Συνθήκη Ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.
Το ΣτΕ έκρινε ότι η γενική απαγόρευση της εγκατάστασης και διενέργειας ηλεκτρικών, ηλεκτρομηχανικών και ηλεκτρονικών παιγνίων,συμπεριλαμβανομένων των υπολογιστών σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους,εκτός των καζίνο,«αντίκειται στις διατάξεις της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας περί ελεύθερης κυκλοφορίας των εμπορευμάτων και ελεύθερης παροχής υπηρεσιών».
Η απαγόρευση των ηλεκτρονικών παιχνιδιών εκτός από τα καζίνο,αναφέρεται στην απόφαση,«συνιστά εμπόδιο στην ελεύθερη παροχή υπηρεσιών».
Ακόμη,στην δικαστική απόφαση αναφέρεται ότι «μπορούν να δικαιολογήσουν τον περιορισμό,ή και την απαγόρευση,των τυχερών παιγνίων λόγοι προστασίας του καταναλωτή και προστασίας της δημοσίας τάξεως».
Στην απόφαση του ΣτΕ αναφέρεται επίσης ότι αντίκειται στη Συνθήκη και η διάταξη εκείνη της υπουργικής απόφασης που δεν επιτρέπει τη διεξαγωγή παιγνίων σε Internet ή Intranet Sites που διαθέτουν παίγνια,όπως επίσης και εκείνη με την οποία «δεν επιτρέπεται η εκ μέρους του επιχειρηματία ή του υπεύθυνου του καταστήματος παραχώρηση ή ενοικίαση δισκετών κ.λπ.με ηλεκτρονικά παίγνια για χρήση εντός ή εκτός του καταστήματος,ούτε η χρήση δισκετών κ.λ.π.των παικτών με παίγνια στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές του καταστήματος».
Στο όργανο είχαν προσφύγει εταιρείες εισαγωγής ηλεκτρονικών παιχνιδιών,με αίτημα την ακύρωση της απόφασης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: