ΠΟΛΥΚΛΕΙΤΟΣ

ΠΟΛΥΚΛΕΙΤΟΣ
ΣΤΟΧΟΣ ΗΤΑΝ..''ευ''=καλο,τελειο

RADIO-MUSIC

RADIO-MUSIC
OI.METHISTANES

Πέμπτη, 2 Ιουλίου 2009

Περί της απαγορεύσεως του καπνίζειν

Σύγχρονο και άκρως επίκαιρο μοιάζει το παρακάτω διάταγμα για την απαγόρευση του καπνίσματος.Τι κι αν εκδόθηκε 153 χρόνια πριν;Κάποια πράγματα παραμένουν σταθερές αξίες...
«Διάταγμα περί απαγορεύσεως του καπνίζειν εντός των δημοσίων γραφείων και καταστημάτων.
Όθων ελέω Θεού Βασιλεύς της Ελλάδος
Θέλοντες να προλάβωμεν όσον ένεστι τα εξ ενδεχομένων πυρκαϊών δυστηχήματα,επί τη προτάσει του Ημετέρου επί των Εσωτερικών Υπουργού,απεφασίσαμεν και διατάττομεν.
Α.Απαγορεύεται η χρήσις του καπνίζειν είτε διά καπνοσυρίγκων (τσιμπουκίων),είτε διά σιγάρων,εις πάντας εν γένει τους υπαλλήλους και υπηρέτας του Κράτους εντός των δημοσίων γραφείων και καταστημάτων.
Β.Η απαγόρευσις αυτή επεκτείνεται και εις πάντα άλλον προσερχόμενον εις τα ειρημένα καταστήματα και γραφεία χάριν υποθέσεως ή άλλης τινός αιτίας.
Γ.Ο Ημέτερος επί των Εσωτερικών Υπουργός θέλει δημοσιεύσει και εκτελέσει το παρόν Διάταγμα.
Εν Αθήναις την 31 Ιουλίου 1856.
Εν ονόματι του Βασιλέως,
Η Βασίλισσα Αμαλία»

Ανέκαθεν,το "αποφασίζομεν και διατάττομεν" ήταν η πιο εύκολη λύση.Ίσως όμως,να μην είναι και η αποτελεσματικότερη.Και σίγουρα,ούτε η δημοκρατικότερη.

Δεν υπάρχουν σχόλια: