ΠΟΛΥΚΛΕΙΤΟΣ

ΠΟΛΥΚΛΕΙΤΟΣ
ΣΤΟΧΟΣ ΗΤΑΝ..''ευ''=καλο,τελειο

RADIO-MUSIC

RADIO-MUSIC
OI.METHISTANES

Κυριακή, 5 Δεκεμβρίου 2010

Ο Όρκος του ΓΑΠ!!

Ο Όρκος του ΓΑΠ!!
Ορκίζομαι να φυλάττω πίστη στους Αμερικάνους και το ΔΝΤ,
Να υπακούω τις εντολές της BILDERBERG και των Εβραίων,
Να εκτελώ προθύμως και άνευ αντιλογίας τας διαταγάς των.
Να υπερασπίζομαι με πίστη και αφοσίωση ,μέχρι του τελευτα...ίου € το μνημόνιο.
Να μη εγκαταλείπω την Εξουσία, ούτε να αποχωρίζομαι ποτέ από αυτή.
Να φυλάττω δε ακριβώς το Στρατιωτικό Νόμο στους Πολίτες
Και να διάγω εν γένει ως πιστός και Αφιλότιμος Αχυράνθρωπος

Δεν υπάρχουν σχόλια: